White gold diamond pendant

White gold diamond pendant